Jdi na obsah Jdi na menu
 


sponzoři a partneři

16. 1. 2007

 Výzva ke sponzorům

(výňatek z dopisu sponzorským společnostem)

Dovolujeme si  Vás oslovit  i touto cestou, se žádostí o poskytnutí sponzorského daru pro naši tělovýchovnou organizaci Kanoistika Kojetín, v rámci Vašich možností. Jsme organizace zabývající se zejména rychlostní kanoistikou ve městě Kojetín. Naši závodníci – zejména školní mládež a junioři se pravidelně účastní závodů českého poháru na území celé republiky. Dále náš klub absolvuje seriál českého poháru DRAČÍCH LODÍ v nejprestižnější kategorii premiér-premiér a to posádka mužů, žen a mixů. V případě umístění v Českém poháru do pátého místa se budeme moci účastnit také Evropské ligy dračích lodí. Vzhledem k vysokým nákladům na pořízení sportovního vybavení a taktéž k extrémně vysokým nákladům na dopravu a startovné v této disciplíně si Vás dovolujeme oslovit žádostí o pomoc.

Obrazek

Jsme tělovýchovnou organizací, která své poslání naplňuje se zajištěním financování z vlastních příspěvků členů a dále z darů a dotací. Za případný sponzorský dar můžeme nabídnout diferencovaně dle hodnoty tyto protislužby :

v oblasti reklamy a propagace

  • umístění Vašeho loga na závodních lodích
  • umístění loga na Dračí lodi ( loď má délku 12,5 bm a jedná se o nepřehlédnutelnou reklamní plochu). Každý závod ČP dračích lodí bude minimálně ve formě záznamu sledován českou televizí.
  • umístění reklamních materiálů na budově ( při pořádání kulturních akcí nebo trvale )
  • umístění Vašeho loga na dresech závodníků

v oblasti využití volného času Vás a Vašich zaměstnancům nabízíme

  • Zapůjčení prostor naší loděnice pro Vaše soukromé účely
  • Zapůjčení sportovního vybavení naší TO (lodě , pádla) k projížďkám po řece Moravě

Váš případný sponzorský dar může být využit na základě Vašeho rozhodnutí pro různé účely:

  • na nákup sportovního vybavení pro organizaci případně adresného člena naší TO ,
  • na provoz loděnice

  • na pořízení cen pro závodníky při doma pořádaných závodech

  • jako cena do tomboly při pořádání kulturních akcích v loděnici

Vaše případné sponzorské dary mohou být poskytnuty různými formami, dle způsobu zaúčtování u Vás, tak aby maximální výše byla možná uplatnit jako náklad. Lze poskytnout: a) věcný dar, b) finanční dar na základě darovací smlouvy případně finanční úhradu za zprostředkování reklamy apod.

Obrazek

V letošním roce pořádáme v Kojetíně Moravský pohár v termínu 30.6 až 1.7., kde předpokládáme že proběhne téměř 70 finálových jízd jednotlivých disciplin a kategorií. Musíme obstarat přes 200 cen pro umístěné závodníky na 1. až 3. místě. Je možné převzít nad některou atraktivní kategorií záštitu . Dále v průběhu srpna , pravděpodobně v termínu 25. až 26.8. pořádáme v Kojetíně Festival Dračích lodí jako otevřený veřejný závod.  Zde očekáváme účast přibližně 800 až 1000 závodníků. Bude vypsána kategorie o pohár Firem, na který můžete postavit vlastní posádku 21 sportovců, kteří budou hájit Vaše barvy. Jedná se o 20 pádlujících členů posádky a jednoho bubeníka. Posádkám bude zapůjčeno sportovní vybavení (loď a pádla) a bude přidělen profesionální kormidelník.

 Kanoistika je krásný sport, je však také nákladný a to je důvod, proč si dovoluji Vás oslovit v rámci Vašich možností o pomoc s financováním formou jakéhokoliv sponzorského daru. Věřím že s Vaší pomocí bude vzrůstat kvalita a úroveň přípravy mládeže a současně i výkonnost našich závodníků.

 

Obrazek

   V Kojetíně dne 16.1.2007 - jménem Kanoistiky Kojetín

     Jiří Prokeš - předseda