Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslední návrhy na rekonstrukci loděnice

„Dobré není jen to, co je nové. Nové je naopak to, co je dobré.“ (Jan Werich)

lodenice-48w.jpg

Stávající budova tzv. "staré" loděnice byla zbudována ještě za existence veslařského spolku v Kojetíně, a v průběhu let, jak sloužila byla i postupně opravována.

Tuto rubriku chci věnovat jak návrhům současným, tak i všem předchozím, které v minulosti byly v oddíle připravovány jako "nová loděnice" (postupně, dle dostupných zdrojových materiálů - odkazy rozšířím a doplním).

09-pohledy_sever.jpgV současnosti  byl  zpracován  záměr  poslední "rekonstrukce"  dle dokumentace Ing. Pavla Dvořáka, řešící novou patrovou zděnou budovu na půdorysu stávající dřevěné loděnice. Náhledy  pro představu navrhovaného dispozičního uspořádání jsou zde.

Nezávisle na tomto návrhu byl z iniciativy některých členů osloven Ing. lodenice-kojetin-24-klub-151009.jpgarch. Boleslav Leinert - kojetínský architekt, který také v zakládajících letech kanoistiky v oddílu působil, a který následně vytvořil poněkud širší vizi a koncepci možného budoucího vzhledu sportovního a rekreačního areálu u Moravy. Práce je rovněž zpracována v rozsahu podkladů pro možné stavební řízení, a dovolovala by pravděpodobně více časových etap pro realizaci,  včetně pravděpodobné koordinace s budoucími záměry města v této lokalitě. Vizualizace tohoto řešení je uvedena zde. 

V předchozích letech se však oddíl myšlenkou na novou loděnici zabýval vícekrát. Postupně, dle toho jak se bude dařit získat podklady o těchto minulých aktivitách, je zde rovněž budeme prezentovat. Tato prezentace může napomoci širšímu rozhledu o různých alternativách možné budoucí podoby areálu.